Life Mapping: begeleiding

“Je bent niet je omstandigheden. Je bent niet je beperkingen. Je bent je mogelijkheden.”

Being with Horses is onderdeel van Life Mapping.

Life Mapping verzorgt (specialistische) begeleiding voor jeugd (Jeugdwet) en volwassenen (WMO).

Het gaat bijvoorbeeld om kinderen en volwassenen met psychische en psychiatrische problemen, ontwikkelingsstoornissen (bijv. autisme), aandachtstekortstoornissen (bijv. ADD, ADHD), angstgevoelens, verlieservaringen, trauma en gedragsproblemen. Life Mapping biedt opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding. Het gaat om een contextuele benadering van de hulpvraag.

De cliënt wordt zo optimaal mogelijk ondersteunt in de dagelijkse praktijk en de begeleiding is erop gericht de zelfredzaamheid te vergroten. In dit proces mogen we de overige gezinsleden en directe omgeving niet uit het oog verliezen.

De begeleiding kan plaatsvinden bij de cliënt thuis, tijdens allerlei te ondernemen activiteiten en ook op locatie bij Life Mapping. De locatie van Life Mapping bevindt zich in een landelijke omgeving met veel dieren (honden, katten, geiten en natuurlijk paarden).

Cliënten met en zonder indicatiebesluit/beschikking van een gemeente kunnen terecht bij Life Mapping. Alleen zonder indicatiebesluit is er geen reguliere geldstroom die de diensten van Life Mapping vergoedt en dient de cliënt  zelf te betalen.

Marielle van den Berg is verantwoordelijk voor de inhoud van de begeleiding. Zij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de hulpverlening met volwassenen en kinderen. Als zelfstandig zorgverlener is zij gecertificeerd bij de STIZOZ (www.MijnKeurmerk.nl) en SKJ geregistreerd. Haar werkwijze is eclectisch, creatief, oplossingsgericht en uitgaande van de mogelijkheden van de cliënt.

Zij is zeer breed geschoold, zoals o.a. ortho-pedagogiek, cursussen op het gebied van traumaverwerking (o.a. vorming van trauma vanuit ontwikkelingsperspectief van Martine Delfos), lichaamsgerichte therapie en begeleiding (Maggie Kline, mindfulness, focussen). Zij heeft de Post HBO opleiding communicatietrainer- en coach gevolgd, is NLP-master en heeft diverse cursussen aan het Instituut voor Eclectische Psychotherapie gevolgd. Zij is bevoegd voor het ontwikkelen en geven van opleidingen.

Life Mapping heeft de WTZi erkenning voor begeleiding (zie brief toekenning CIBG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 16 december 2014). Tevens is Life Mapping lid van het kernteam van Paletzorg. De algemene voorwaarden van Life Mapping voldoen aan alle voorwaarden voor WTZi-toelating, inclusief de transparantie-eisen en het toezichthoudend orgaan en zijn te vinden via deze link.

Persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura (ZIN)

Met een indicatie/beschikking van de gemeente kan de cliënt of PGB aanvragen of de zorg kan vanuit ZIN betaald worden. Beide cliënten kunnen bij ons terecht. Wij kunnen ook assisteren met het aanvragen van een (her)indicatie/beschikking voor onze cliënten.

Voor het kunnen leveren van Zorg in Natura werkt Life Mapping samen met

De Kasparhoeve, Zorg op Maat Noord en De Schakelgroep.

 

De gemeenten kunnen de cliënten ook verder helpen met het aanvragen van een PGB. Hieronder treft u een aantal relevante links aan met betrekking tot het PGB:

Stap voor stap uitleg over het PGB http://www.svbabc.nl/pgb

PGB Special 2016 – Declaratiewijzer.

Goed declareren in 5 stappen.

Aandachtspunten bij het invullen van uw zorgovereenkomst.

De belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget: PerSaldo.