Paardencoaching

 

Wat is paardencoaching

Bij paardencoaching wordt het paard ingezet om mensen te laten reflecteren op hun gedrag en innerlijke wereld. In de ontmoetingen tussen mens en paard maakt het paard in een kort tijdsbestek zichtbaar hoe verhoudingen liggen over bijvoorbeeld: authenticiteit, transparantie, echtheid, geloofwaardigheid, contact maken, leiderschap of onderliggende emoties waar wij niet bij kunnen of willen komen. Het paard is dikwijls het meest gevoelig voor signalen die -bewust of onbewust- worden afgeweerd.

Er zijn geen trucjes of maniertjes om het paard om te tuin te leiden. Soms heel subtiel en soms zeer uitgesproken, is elke interactie met het paard een spiegel voor wie wij op dat moment werkelijk zijn .

Wanneer we met paarden werken kunnen de ontstane leermomenten direct vertaald worden naar het dagelijks leven. Op het werk, in contacten met anderen en binnen de privesituatie.

Waarom paarden

Het paard is een kuddedier. In de kudde bestaan allerlei sociale structuren om te overleven. Respect, vertrouwen en leiderschap zijn kernvoorwaarden om in de kudde te kunnen leven en overleven. Het paard handelt vanuit collectief oogpunt. De genetische programmatuur van het paard is erop gericht om kuddedier te blijven in tegenstelling tot de Westerse mens die erop gericht is om zijn individuele identiteit te ontwikkelen. Het paard heeft zijn eigen plek in de kudde en het gedrag staat in dienst van het geheel, de groep. Paarden zijn gewend om geleid te worden en hebben een natuurlijke neiging zich te verbinden aan authentiek leiderschap. Bij paarden is leiderschap nooit ego gericht, maar juist op het belang van het geheel. Paarden zijn bijzonder sensitief in het opvangen van zowel onderlinge signalen als van signalen die van buiten de kudde komen. 

Onze manier van communiceren wordt voor een groot deel bepaald door ons non-verbaal gedrag. Paarden zijn zeer gevoelig voor non-verbale signalen en reageren hier direct op. Het bijzondere in de omgang met het paard is, dat het direct feedback geeft met behulp van zijn (subtiele) lichaamstaal. Het mooie van werken met paarden is dat ze geen oordeel geven, geen verborgen agenda hebben en reageren vanuit hun natuurlijk zijn op onze signalen.

Voor wie 

Paardencoaching is bestemd voor zowel particulieren als bedrijven. Thema’s waarmee gewerkt wordt zijn:

  • Team ontwikkeling, teamrollen
  • Authenticiteit, transparantie
  • Leiderschap
  • Communicatie
  • Vertrouwen, respect en samenwerken
  • Motiveren, stimuleren
  • Assertiviteit, grenzen stellen, daadkracht
  • Balans geven en nemen
  • Rouwverwerking
  • Werving en selectie

Onder de onderwerpen organisaties en particulieren zijn bovengenoemde thema’s verder uitgewerkt.

In de workshops en trainingen voor organisaties kan zowel op team als op individueel niveau gewerkt worden. Voor particulieren is er de mogelijkheid deel te nemen aan workshops (open inschrijvingen) en individuele coaching. 

Paardenervaring is absoluut niet noodzakelijk om aan paardencoaching deel te nemen. Er wordt op de grond gewerkt met één of meerdere paarden.