Gezinscoaching Kinderen/Jongeren

Kindercoaching

Deze coaching is geschikt voor kinderen die:

 • faalangstig zijn;
 • een periode wat minder lekker in hun vel zitten;
 • moeilijk grenzen aan kunnen geven;
 • gepest worden;
 • die vaak boos zijn;
 • die ADHD en/of een vorm van autisme hebben. 

Being with Horses geeft coaching aan kinderen met behulp van paarden om ze te ondersteunen en leren omgaan met hun gevoelens, emoties en gedrag en een gewenste verandering aan te brengen. De kinderen krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en worden weerbaarder.

Dit doen we door oefeningen vanaf de grond. Er hoeven geen lange gesprekken gevoerd te worden. De ervaringen die de kinderen opdoen tijdens de oefeningen met de paarden kunnen direct vertaald naar de dagelijks praktijk. Alles gebeurt onder begeleiding van Mariëlle van den Berg, trainer/coach en orthopedagoog.

 

Oudercoaching

Doordat paarden perfecte leermeesters zijn om te laten zien hoe wij ons voelen en hoe wij overkomen, is dit een bijzondere ervaring om als opvoeders te ervaren wat wij overbrengen op onze kinderen. 

Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn:

 • Hoe bied ik structuur binnen het gezin?
 • Ben ik consequent en straal ik dat ook uit?
 • Hoe stel ik grenzen?
 • Is er contact?
 • Hoe communiceer ik?
 • Wie heeft er de leiding, ben ik duidelijk?
 • Balans draagkracht/draaglast?
 • Hoe stem ik af op de wereld van mijn kind?

 

Gezinscoaching

Een kind is niet alleen in de wereld en is onderdeel van verschillende leefwerelden, zoals school, vrienden en het gezin. Het kan belangrijk zijn om alle betrokken gezinsleden mee te laten doen aan een paardencoachsessie.

Op een speelse manier wordt door het doen van een gezamenlijke opdracht met de paarden direct zichtbaar hoe we ons naar elkaar gedragen, hoe we communiceren en wat we van elkaar verwachten. Vanuit de ervaring die je als gezin opdoet krijg je als gezin direct handvatten wat er nodig is voor het kind en gezin om zich zo optimaal mogelijk te kunnen blijven ontwikkelen.