Verdiepingsmodule: werken met gezinnen voor paardencoaches (1b)

In deze module worden de vaardigheden, interventies en kennis uitgediept die nodig zijn om gezinnen met een hulpvraag met paardencoaching beter te kunnen begeleiden. Het aanbieden van paardencoachsessies aan het gezin of een aantal gezinsleden is een mooie gelegenheíd voor de gezinsleden om in een heel andere context samen te werken en los te komen van de dagelijkse patronen in eigen leefsituatie. Het werken met paarden brengt de betrokkenen in het ‘hier en nu’.

Het is een ervaring die het gezin weer een nieuw uitgangspunt kan bieden om samen te kunnen ervaren waar de krachten en mogelijkheden liggen om verder te kunnen gaan. Het doel is gericht op een verbeterde situatie voor het hele gezin.

Inhoud

  • Plaatsbepaling paardencoaching/therapie met behulp van paarden in relatie tot andere gezinsbegeleiding/behandelingen.
  • Grondhouding en veiligheid creëren om voor alle gezinsleden te kunnen laten participeren.
  • Teruggeven observaties, taalgebruik en het stellen van vragen om het proces terug te geven aan het gezin.
  • Probleem georiënteerd versus het focussen op krachten en mogelijkheden.
  • Verloop communicatiepatronen, reacties op blokkades, emoties en uitdagingen binnen het gezin.
  • Welke oefeningen sluiten aan bij de diverse thema’s en opbouw in de sessie.
  • Uitdiepen van en bedenken van nieuwe oefeningen en ruimte voor eigen casuïstiek.

Voor wie?

Voor paardencoaches die de basisopleiding tot paardencoach hebben gevolgd bij Being with Horses. Paardencoaches die niet bij Being With Horses de opleiding hebben genoten maar wel al werkzaam zijn paardencoach met kinderen, kunnen een introductiemodule (nadere informatie op de website volgt) volgen om alsnog de aansluiting te maken met het verdiepingsmodule Paardencoaching voor gezinnen.

Hoe?

De module is vooral ervaringsgericht leren en de oefeningen toepassen bij de paarden aangevuld met een  theoretisch kader wat terug te vinden is in een hand-out.

Datum en tijd: zondag 14 oktober 2018. Van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Op locatie van Being with Horses. Minimaal aantal deelnemers 4, maximaal 10.

Investering: € 145,- inclusief 21% BTW.