Verdiepingsmodule: werken met kinderen voor paardencoaches (1a)

In deze module worden de vaardigheden, interventies en kennis uitgediept die nodig zijn om kinderen/jongeren met een hulpvraag met paardencoaching beter te kunnen begeleiden. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met psychische en psychiatrische problemen, ontwikkelingsstoornissen (bijv. autisme), aandachtstekortstoornissen (bijv. ADD, ADHD), angstgevoelens, verlieservaringen, trauma en gedragsproblemen.

Inhoud

  • Plaatsbepaling paardencoaching/therapie met behulp van paarden in relatie tot andere kindertherapieën.
  • Grondhouding en aansluiten ontwikkelingsfase van het kind.
  • Vertaling inzichten uit de paardencoaching naar de leefwereld van het kind.
  • Paardencoaching in combinatie met andere werkvormen.
  • Het versterken van eigen hulpbronnen en eigenheid van het kind.
  • Ont-prikkelen, timing en belang van plezier bij het leren.
  • ‘Mapje ’succeservaringen aanleggen bij kinderen met autisme.
  • Opgedane ervaringen generaliseren.
  • Thema’s zoals rust kunnen ervaren, grenzen aangeven, weerbaarheid vergroten en ‘in het lijf’ komen, worden met behulp van diverse oefeningen uit de paardencoaching belicht.
  • Het uitdiepen en bedenken van nieuwe oefeningen en ruimte voor eigen casuïstiek.

Voor wie?

Voor paardencoaches die de basisopleiding tot paardencoach hebben gevolgd bij Being with Horses. Paardencoaches die niet bij Being With Horses de opleiding hebben genoten maar wel al werkzaam zijn paardencoach met kinderen, kunnen een introductiemodule (nadere informatie op de website volgt) volgen om alsnog de aansluiting te maken met het verdiepingsmodule Paardencoaching voor kinderen.

Hoe?

De module is vooral ervaringsgericht leren en de oefeningen toepassen bij de paarden aangevuld met een  theoretisch kader wat terug te vinden is in een hand-out.

Datum en tijd: zondag 23 september 2018 van 9.30 tot 17.00 uur.

Op locatie van Being with Horses te Eesergroen. Minimaal aantal deelnemers 4, maximaal 10.

Investering: € 145,- inclusief 21% BTW.