Afgelopen zondag stond dit stukje in de nieuwsbrief van Gerrit Onrust.

“Onderzoekers van de Universiteit voor Diergeneeskunde in Wenen hebben aangetoond dat honden bij het zien van gelaatsuitdrukkingen van mensen weten of iemand blij of boos is. Dat kunnen ze niet alleen bij mensen die ze goed kennen, maar ook bij gezichten die ze nooit eerder hebben gezien. Daarmee is voor het eerst aangetoond dat niet alleen mensen in staat zijn om emoties te herkennen bij dieren.

De honden kregen alleen de bovenste of onderste helft van het gezicht te zien. Dit was om te voorkomen dat ze andere kenmerken zouden herkennen dan de emotie, bv. het zien van tanden bij een blij gezicht.

Na een training met 15 paren van foto’s werden de honden getest in verschillende proeven met nieuwe gezichten of andere delen van een gezicht dat ze al gezien hadden.

De honden konden blije en boze gezichten beter onderscheiden dan men op basis van toeval zou verwachten.

Het is natuurlijk moeilijk om te achterhalen wat een blij of een boos gezicht precies betekent voor een hond, maar het lijkt er wel op dat ze een blij gezicht associëren met een positieve betekenis en een boos gezicht met een negatieve betekenis. Dat blijkt uit het feit dat het langer duurt voor ze een boos gezicht leren associëren met een beloning dan een blij gezicht. Waarschijnlijk hadden ze al eerder geleerd dat je beter uit de buurt kunt blijven van mensen met een boos gezicht.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het vaktijdschrift Current Biology.”

Hoe zal dit onderzoek van toepassing zijn op paarden?

ipod 143 Deze foto is gemaakt door Mila Sijtsema.