Opleiding tot paardencoach en overige opleidingen

Opleiding tot paardencoach

Doel

Deze opleiding leidt op tot zelfstandig paardencoach om op verantwoorde wijze mensen te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling met behulp van paarden. Om deel te kunnen nemen aan onze opleiding willen wij en onze twaalf paarden jou ontmoeten voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Na het afronden van de basisopleiding krijg je een certificaat van deelname uitgereikt.

Om je verder te kunnen bekwamen is het van essentieel belang om vlieguren te maken. Deze vlieguren kunnen vanuit stichting Jikkie en Being With Horses mogelijk worden gemaakt. Om deze ervaring op te doen worden individueel afspraken gemaakt om tijdens de opleiding mee te lopen met een paardencoachsessie waarop intervisie volgt. Deze intervisie kost € 75,- inclusief BTW. Ook na de opleiding is het voor deelnemers, die zich gedurende het opleidingstraject voldoende hebben bekwaamd tot paardencoach mogelijk, om meer werk/stage ervaring op te doen bij Being with Horses.

Opzet van de opleiding

De opzet van de opleiding is ervaringsgericht, eclectisch en zal aansluiten bij de eigen ontwikkeling, kwaliteiten, interesses en individuele leerdoelen van de deelnemers. De individuele leerdoelen zullen worden uitgediept. Tijdens de opleidingsdagen wordt er met elkaar geoefend met de paarden gevolgd door feedback op je ontwikkeling als therapeut/coach/professioneel betrokkenen. Totaal zijn er negen opleidingsdagen, die altijd op een zondag zullen plaatsvinden.

Bij aanvang van de opleiding worden een cursusmap en literatuurlijst uitgereikt.

In deze opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • basismodel en uitgangspunten Being With Horses en stichting Jikkie voor paardencoaching;
 • plaatsbepaling paardentherapie/coaching als zelfstandige vorm of als complementair in te zetten in bestaande therapie/coachingsvormen;
 • de kracht van ervaringsgericht leren;
 • vertaalslag kunnen maken van observaties van de paarden naar cliënt;
 • het kunnen hanteren en invoegen van andere methodieken tijdens paardencoaching;
 • observatietechnieken, vraagstelling en zintuiglijke waarneming;
 • gespreksvaardigheden in relatie tot paardencoaching
 • kuddegedrag en paardentaal;
 • veiligheid en zorg tijdens het werken met paarden;
 • de opbouw van een paardencoachsessie;
 • wie ben ik als (paarden)coach?: eigen kwaliteiten/talenten en valkuilen;
 • het kunnen werken vanuit stilte “het lege midden”. Het kunnen schouwen niet samen vallen met de inhoud;
 • grondhouding, non-verbale communicatie;
 • aannames in leerprocessen;
 • oriëntatie focussen en mindfulness in combinatie met paarden;
 • het oefenen van meerdere paardencoachsessies met cliënten;
 • paardencoaching inzetten voor verschillende doelgroepen en hulpvragen (kinderen, volwassen en gezinnen en groepen);
 • Het kunnen toepassen en ontwikkelen van oefeningen voor diverse cliënten.

 

De geplande data voor deze opleiding zijn, allemaal zondagen:

 4, 11 en 25 september, 9 oktober, 6 en 20 november 2022, 15 januari, 19 februari en 26 maart 2023.

Investering

De opleidingskosten bedragen voor 2022: € 1.525,– exclusief BTW (€ 1.845,25 inclusief BTW) voor 9 lesdagen (18 dagdelen), inclusief lesboek, koffie, thee en versnaperingen.

In het najaar 2022 (september) start er een nieuwe opleidingsgroep. Hier kun je het aanmeldingsformulier downloaden. Word-bestand of Pdf-bestand.

Meer informatie? Stuur ons een bericht.