Stichting Jikkie

Financiële ondersteuning voor therapie met behulp van het paard

Voor wie

Kinderen, volwassenen en gezinnen die baat hebben bij therapie met behulp van paarden, maar dit zelf niet (volledig) kunnen betalen. Via de stichting kunnen zij een financiële bijdrage aanvragen om deze therapie te kunnen volgen.

Om individuen en/of gezinnen, die vast zijn gelopen en hierdoor gestagneerd zijn, door therapie met behulp van paarden weer perspectief en regie in hun leven terug te geven. Diverse oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen, zoals bijv.:

  • dat één of meerdere gezinsleden een psychiatrische aandoening(en) heeft of;
  • een lichamelijke of (lichte) verstandelijke beperking heeft;
  • trauma’s (vb PTSS);
  • rouwverwerking;
  • langdurige ziekte;
  • gezinsleden door hun grondslag alle aandacht van het gezin opeisen.

De therapie met de hulp van paarden kan aan individuele gezinsleden worden gegeven, maar het streven is om zoveel mogelijk het gehele gezin erbij te betrekken. De therapie met paarden kan als losse therapie gegeven worden, maar ook heel goed als een aanvulling op een andere therapievorm.

Door de therapie met behulp van paarden kan men elkaar weer op een andere manier leren kennen, waardoor er weer ruimte ontstaat om met elkaar nieuwe ervaringen op te doen.

Initiatiefneemster en oprichting

Mariëlle van den Berg is initiatiefneemster van stichting Jikkie. Zij zet zich vele jaren in voor uiteenlopende eclectische vormen van therapie en heeft de afgelopen jaren mogen ervaren dat therapie met behulp van paarden zeer effectief is voor situaties waarin andere therapievormen niet toereikend zijn. Ook kan deze therapievorm goed gecombineerd worden met andere vormen van therapie.

De stichting is opgericht in april 2013.

Wie is Jikkie?

Het paard waarnaar de stichting vernoemd is, is een heel bijzonder paard! Jikkie heeft al veel kinderen en hun ouders geholpen. Ze werkt graag met mensen en is dol op kinderen. Jikkie wordt uitsluitend ingezet voor therapie met behulp van paarden en er wordt niet op haar gereden, omdat ze daar niet meer geschikt voor is.

De andere Jikkies

Jikkie doet dit werk niet alleen. Ze krijgt hulp van de andere paarden op het terrein. Al deze paarden, hoe verschillend ze er ook uitzien, hebben dezelfde kwaliteiten als Jikkie.