Begeleiding jeugd en volwassenen

Life Mapping verzorgt (specialistische) begeleiding voor jeugd (Jeugdwet) en volwassenen (WMO). Ook kunnen wij paardencoaching/therapie met paarden inzetten voor de begeleiding.

Wij ondersteunen kinderen en volwassenen met psychische en psychiatrische problemen, ontwikkelingsstoornissen (bijv. autisme), aandachtstekortstoornissen (bijv. ADD, ADHD), angstgevoelens, verlieservaringen, trauma en gedragsproblemen. Life Mapping biedt opvoedondersteuning en gezinsbegeleiding. In onze hulpverlening richten wij ons ook op het systeem van de cliënt. Een individu is niet alleen in de wereld en is onderdeel van verschillende leefwerelden, zoals school, werk, vrienden en het gezin. Het kan belangrijk zijn om betrokkenen hierbij te betrekken. Het inzetten van paarden is een zeer mooi manier om elkaar te beter te leren begrijpen.

De cliënt wordt zo optimaal mogelijk ondersteunt in de dagelijkse praktijk en de begeleiding is erop gericht de zelfredzaamheid te vergroten. In dit proces mogen we de overige gezinsleden en directe omgeving niet uit het oog verliezen.

De begeleiding kan plaatsvinden bij de cliënt thuis, tijdens allerlei te ondernemen activiteiten en ook op locatie bij Life Mapping. De locatie van Life Mapping is landelijk en nodigt uit om tot rust en in het ‘hier en nu’ te komen.

Cliënten met en zonder indicatiebesluit/beschikking van een gemeente kunnen terecht bij Life Mapping. Alleen zonder indicatiebesluit is er geen reguliere geldstroom die de diensten van Life Mapping vergoedt en dient de cliënt zelf te betalen.

Life Mapping heeft als zorgaanbieder contracten (Jeugdwet en WMO) met alle gemeenten uit Drenthe. Ook kunnen wij Zorg in Natura leveren voor de provincie Groningen, hiervoor werken wij samen met De Kasparhoeve. PGB-cliënten kunnen uiteraard ook bij ons terecht.