Keurmerken en Registraties

Hieronder leest u de genomen maatregelen die wij hebben genomen ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening van Life Mapping (Being With Horses). Als WTZi-instelling voor Begeleiding voldoen wij aan de eisen in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

KIWA – Mijn Keurmerk

Mariëlle van den Berg is aangesloten bij KIWA-Mijn Keurmerk. Registratienr is 7495. KIWA stelt eisen aan haar deskundigheid en bekwaamheid, zoals diplomering en een juiste bedrijfsvoering. Ook wordt Life Mapping jaarlijks beoordeeld op de kwaliteit van dienstverlening aan cliënten.

Registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

SKJ (registratienr 110024257) stelt eveneens eisen aan diplomering en het bijhouden van kennis.

Registratie bij het Registerplein

(Sociaal Agogen)

Beroepsregistratie bij Registerplein heeft tot doel om te zorgen dat professionals over voldoende actuele deskundigheid beschikken voor het uitoefenen van hun vak. En ervoor te zorgen dat professionals continu bijleren, zodat zij over actuele deskundigheid blijven beschikken.

Kwaliteits Management Systeem

Life Mapping is aangesloten bij Paletzorg. Dit is een samenwerkingsverband van zelfstandig ondernemende zorgverleners in Noord-Nederland. Tevens voldoet Life Mapping aan de eisen van het Paletzorg Kwaliteits Management Systeem. Jaarlijks wordt Life Mapping hierop getoetst door een onafhankelijke kwaliteitsfunctionaris.

Klachtenregeling

Mochten u en Life Mapping (Being with Horses) er onverhoopt niet samen uit kunnen komen en heeft u een klacht over onze dienstverlening, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachten- en geschillencommissie van SoloPartners.

Privacybeleid (AVG)

Uw privacy is uiteraard in goede handen bij Life Mapping. Wilt u meer lezen over hoe wij omgaan met uw privacy, klik dan op onderstaande documenten voor het privacyprotocol.

Privacy Impact Assessment (PIA) & DefDocGeg