Therapie en begeleiding met behulp van paarden

Wat houdt het werken met paarden in?

Bij paardencoaching wordt het paard ingezet om mensen te laten reflecteren op hun gedrag, onderliggende emoties en patronen.

In het werken met de paarden vanaf de grond (er wordt niet op het paard gereden) is de benadering ervaringsgericht. Het is niet een kwestie van praten over en analyseren van de problemen, maar een kwestie van ervaren wat er zich op dat moment afspeelt. De ervaringen en belevingen die tijdens de opdrachten met de paarden naar voren komen kunnen direct vertaald worden naar hulpvraag van de cliënt in de dagelijkse situatie. Ook kan er geoefend worden met nieuw gedrag en direct het effect hiervan ervaren. Vaak wordt door cliënten aangegeven “Ik wist het wel, maar kon het niet voelen. Nu door het contact met de paarden wel.”

Paardentherapie kan daarom ingezet worden als krachtig middel om snel tot de kern te komen en kan daarom ook zeer goed ingezet worden naast bestaande therapieën.

Het werken in de natuur samen met de paarden bevordert dat cliënten zich makkelijk openen tot het formuleren en in contact te komen met hun hulpvraag en -bronnen, zodat deze spelenderwijs tot ontwikkeling kunnen komen.

In de ontmoetingen tussen mens en paard maakt het paard in een kort tijdsbestek zichtbaar hoe verhoudingen liggen en welke thema’s er bij een cliënt spelen. Het paard is dikwijls het meest gevoelig voor signalen die – bewust of onbewust – worden afgeweerd.

Er zijn geen trucjes of maniertjes om het paard om de tuin te leiden. Soms heel subtiel en soms zeer uitgesproken, is elke interactie met het paard een spiegel voor wie wij op dat moment werkelijk zijn zonder oordeel.

Waarom paarden?

Het paard is een kuddedier. In de kudde bestaan allerlei sociale structuren om te overleven. Respect, vertrouwen en leiderschap zijn kernvoorwaarden om in de kudde te kunnen leven en overleven. Het paard handelt vanuit collectief oogpunt. De genetische programmatuur van het paard is erop gericht om kuddedier te blijven in tegenstelling tot de Westerse mens die erop gericht is om zijn individuele identiteit te ontwikkelen. Het paard heeft zijn eigen plek in de kudde en het gedrag staat in dienst van het geheel, de groep. Paarden zijn bijzonder sensitief in het opvangen van zowel onderlinge signalen als van signalen die van buiten de kudde komen.

Onze manier van communiceren wordt voor een groot deel bepaald door ons non-verbaal gedrag. Paarden zijn zeer gevoelig voor non-verbale signalen en reageren hier direct op. Het bijzondere in de omgang met het paard is, dat het direct feedback geeft met behulp van zijn (subtiele) lichaamstaal. Het mooie van werken met paarden is dat zij geen oordeel geven, geen verborgen agenda hebben en reageren vanuit hun natuurlijk zijn op onze signalen.

Voor wie?

Het werken met paarden/paardencoaching is mogelijk voor zowel individuen, zoals kinderen, (jong) volwassenen, als voor een systeem/context, zoals bijvoorbeeld gezin of een team.

 In onze begeleiding en therapie kan het werken met paarden ‘de hoofdrol’ spelen, echter kan het ook een onderdeel zijn van een traject.

 

Ervaring met paarden is absoluut niet noodzakelijk! Er wordt vanaf de grond gewerkt met één of meerdere paarden.

Being with Horses maakt gebruik van haar eigen kudde, die momenteel uit 12 paarden bestaat. De kudde varieert van kleine tot (middel)grote paarden bestaande uit verschillende rassen. Allen zijn gewend aan de omgang met mensen en zeer mensvriendelijk.